Han d’estar les marques a les xarxes socials ?

0 Flares 0 Flares ×

Gran pregunta, i com a gran pregunta amb moltes possibles respostes i interpretacions en funció de la vesant en que es miri. Des del punt de vista de les persones que pensen que les marques han d’estar a les xarxes socials trobem els següents principals arguments:

Identitat de marca.

Reconeixement de marca.

Escoltar el que el mercat diu de la marca.

Construcció de Relacions ( bidireccionals ).

Comunicació en temps real.

Experiència Humana i creació de comunitat.

Gran repercussió amb un baix cost ( en principi ).

Fidelització.

Segmentació, promoció i màrqueting.

Aquestes entre d’altres, podrien ser a grans trets algunes de les més destacades de perquè les marques haurien d’estar a la xarxa socials.

Vegem ara el que en diuen les persones que creuen que no hi haurien de ser:

No si a d’estar si no té res per explicar.

No posar-s’hi si després s’han de deixar les plataformes abandonades.

No estar-hi sense tenir un bon pla de continguts.

Si no ha de servir per vendre el teu producte per què estar-hi ?

No ser-hi sense honestedat ni conversa.

Es cert que moltes empreses han volgut estar a les xarxes socials a qualsevol cost, i de qualsevol manera, però sembla que a poc a poc aquestes es van fent càrrec, que per entrar a les xarxes socials, cal tenir un bon pla estratègic.

Crec fermament que si no s’ha de planificar una estratègia a les xarxes socials amb unes pretensions de èxits immediats, ja que les xarxes socials requereixen un temps per poder formar la seva comunitat i entrar en una dinàmica òptima. Amb el temps i sempre que s’hagi fet una campanya amb les plataformes adequades per les necessitats de la marca, amb uns continguts de valor per als usuaris, podem extreure una important informació que ens permetrà definir els targets de la marca i en un futur analitzar i així poder adaptar els productes de la marca en conseqüència.

Per el que fa a marques, les quals tenen problemes de producte, és clar que el primer que haurien de fer havans de presentar-se a les xarxes socials és intentar millorar aquesta situació, ja que si apareixen a les xarxes socials aquests problemes es faran patents tard o d’hora.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Buffer 0 Email -- 0 Flares ×

Tags: , , ,