The Conversation Prism

0 Flares 0 Flares ×

Mitjançant la pàgina http://www.theconversationprism.com/ descobreixo la infografia amb l’evolució de les diferents eines que ens brinden les xarxes socials. El Prisma de conversa ens dóna una visió del conjunt d’eines dels mitjans socials, classificats i organitzats per com la gent ho utilitza a la xarxa. V 3.0 introdueix nous grups i xarxes, i també elimina les xarxes que ja no estan en joc.
The conversion prism

Per descomptat, certes xarxes i eines han desaparegut o s’han fusionat, alhora, han sorgit nous serveis respecta la infografia anterior. Les categories també han transformat una mica. Algunes branques s’han esfondrat, consolidat i s’han establert noves classificacions. El que queda clar és que estem en un escènari canviant de manera continua, i que cada vagada aquestes eines van adquirint més potència i interactivitat entre els usuaris.

via: briansolis

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Buffer 0 Email -- 0 Flares ×

Tags: , , ,